Çevre Düzenleme

Erka Yapı İnşaat çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetinde sizlere hayallerinizi sunuyor.

Çevre düzenlemesi; inşaat oturum alanları dışında kalan bölgelerin, çevre tasarım projesine göre düzenlenerek ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilmesini sağlayan inşaatı tamamlayan aşamalarından biridir.

Altyapı ve tevsiye işleri bittikten sonra çevre düzenleme projesi uygulamasına geçilir. Çevre düzenleme projesi peyzaj, tretuvar, bahçe duvarı, ağaçlandırma, bahçe duvar dekoratifi ve dış çevre ışıklandırma gibi projede gösterilen aşamaların uygulanmasıyla sonuçlandırılır.

ŞEV STABİLİTESİ (ŞEV DÜZELTME


Zeminin kayma mukavemetinin, kayma yüzeyinde
zemine etkiyen kayma gerilmesine oranıdır.

 • Heyelan çeşitleri – sınıflandırması
 • Duraylı (stabil) olmayan bir şevin boyutlarının ve geometrik
  özelliklerinin tespit edilmesi
 • Arazi etüd çalışmalarının ve gerekli enstrümantasyonun planlanması
 • Şev stabilitesi analizlerinde gereken malzeme özellikleri, laboratuvar ve arazi deneyleri
 • Kısa dönem ve uzun dönem şev stabilitesi analizlerinin farkı
 • Limit denge metodu ile şev stabilitesi analizi
 • Geri analiz ile kayma dayanımının bulunması
 • Duraysız bir şev için alternatif stabilizasyon önerileri
 • Sismik (yarı-dinamik) şev stabilite analizi
İsale Hattı

İsale hattı yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yer altına döşenen su dağıtım alt yapısı olarak bilinmektedir. İsale hattının suların iletilmesine katkı sağladığı bilinmektedir. Türkçede ise isale hattının su akıtma hattı olarak ifade edildiğini söylemek mümkündür. İsale hatları suyun iletilmesini sağlayan bir sistem olarak ifade edilebilmektedir. İsale hatları yer altında bulunmaktadır. Aynı zamanda suların akış şekillerine göre de farklılık gösterdiği bilinmektedir.

İsale hattının yaradığı iş ise suların dağıtımının sağlanması olarak ifade edilebilir. İsale hatlarının doğru bir şekilde planlanmasının da büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir

SU DEPOSU

Yatay 100 Tona kadar üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz cam takviyeli polyester depolarımızda ise tamamen el emeği olmak ile birlikte müşterilerimiz genellikle toprak altı, bina altı, foseptik amaçlı kullanmakta, içme suyu olarak ise siteler ve çok katlı binalar tercih etmektedirler.

Paslanmaz Çelik 304 veya 316 Kalitede istenilmesi durumunda ( Öğrenci Yurtları, Devlet Daireleri, Bazı Belediyelerin iskan amaçlı istemekte olduğu binalarda) 100 tona kadar üretim gerçekleştirmekteyiz. Müşterilerimiz talepleri doğrultusunda kapı geçişlerinin yetersiz kaldığı noktalarda ise yerinde montaj paslanmaz dikey, yatay ve kare olmak üzere galvazni – krom depo üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Pompa İstasyonu

Mühendis, pompa istasyonu uygulama projelerini hazırlamadan önce bir ön proje tanzim edecektir. Ön proje çalışmalarına başlayabilmesi için gerekli etütleri yapacak ve İdare ile birlikte pompa istasyonu yerini, cebri boru güzergâhını seçecek ve pompa istasyonunu besleyecek enerjinin nereden alınacağını, enerji alınacak ENH’nin (Enerji Nakil Hattı’nın)
adını, gerilimini, iletken cinsini, pompa istasyonuna uzaklığını ve YG (yüksek gerilim) transformatör merkezinin, YG (yüksek gerilim) dağıtım merkezinin veya AG (alçak gerilim) şebekesinin yerini tespit edecektir.

ENH güzergahı, enerjinin temin edileceği ilgili kuruluştan alınacak yazılı görüşe istinaden belirlenecektir. Projelerin hazırlanmasında güncel şartnameler ve ilgili yönetmelikler dikkate alınacaktır.