Ofisimizi Ziyaret Edin

Adres

Huzurevleri Mah. 80. Yıl Bulv. Bekaroğlu Rezidans No:20 Zemin Kat  Çukurova/ADANA

0 322 239 78 65
0 532 217 39 59

Proje Danışmanlığı

Herhangi bir inşaat veya proje süreci, doğru planlama, etkili yönetim ve profesyonel danışmanlık gerektirir. Proje danışmanlığı, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gereken çeşitli aşamalarda önemli bir rol oynar. Bu aşamalardan bazıları keşif, hakediş, kesin hesap, metraj ve fizibilite çalışmalarını içerir.

Keşif Çalışmaları

Proje danışmanlığının temeli, projenin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için detaylı bir keşif aşamasına dayanır. Bu aşama, projenin amacını, kapsamını ve gereksinimlerini belirlemek için önemlidir. Keşif çalışmaları aşağıdaki unsurları içerir:

Site Ziyareti ve İnceleme: Projenin gerçekleştirileceği alanın fiziksel durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi.

Stakeholder Görüşmeleri: Projenin paydaşları ile görüşmeler yaparak beklentilerin ve gereksinimlerin anlaşılması.

Mevcut Durum Analizi: Proje sahasındaki mevcut durumun detaylı bir şekilde analiz edilmesi.

Hakediş Çalışmaları

Hakediş, bir projenin belli bir aşamasının tamamlanmasıyla birlikte ödenmesi gereken miktarın belirlendiği bir ödeme talebi sistemidir. Bu aşamada önemli adımlar şunlar olabilir:

İşçilik ve Malzeme Hesaplamaları: Proje sürecinde kullanılan işçilik ve malzemelerin miktarının belirlenmesi.

İşçilik Ücretleri ve Fiyatlandırma: Proje çalışanlarının ücretleri ve malzeme fiyatlarının belirlenerek bir maliyet hesaplaması yapılması.

Proje İlerleme Raporları: Projenin mevcut durumu ve ilerlemesi hakkında düzenli raporlar hazırlanması.

Kesin Hesap Çalışmaları

Proje tamamlandığında, gerçekleşen maliyetlerin detaylı bir şekilde hesaplandığı kesin hesap aşamasına geçilir. Bu aşama genellikle şu unsurları içerir:

Toplam Maliyet Hesaplaması: Projede gerçekleşen tüm maliyetlerin toplamının belirlenmesi.

Faturalar ve Faturalandırma: İş bitiminde müşteriye sunulacak olan faturaların ve faturalandırma süreçlerinin yönetilmesi.

Mevcut Durum Raporları: Projenin mali durumu hakkında detaylı raporlar hazırlanması.

Metraj Çalışmaları

Metraj çalışmaları, projede kullanılacak malzemelerin ve işçiliklerin miktarlarını belirleme sürecidir. Bu aşama genellikle şu adımları içerir:

Malzeme ve İşçilik Hesaplamaları: Projede kullanılacak malzemelerin ve işçilik maliyetlerinin belirlenmesi.

Teknik Çizimler ve Planlar: Projenin detaylı teknik çizimleri ve planları çıkarılır.

Metraj Çıkarma: Projede kullanılacak malzemelerin ve işçiliklerin miktarlarının belirlenmesi.

Fizibilite Çalışmaları

Fizibilite çalışmaları, bir projenin ekonomik, teknik ve sosyal açılardan gerçekleştirilebilirliğini değerlendirir. Bu aşama genellikle şu unsurları içerir:

Maliyet Analizi: Projenin bütçesinin belirlenmesi ve maliyet analizinin yapılması.

Risk Değerlendirmesi: Projede karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

Pazar Araştırması: Projeye olan talebin ve pazar şartlarının analiz edilmesi.

Çevresel Etki Analizi: Projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi.

Proje danışmanlığı, bu aşamalarda uzmanlığını konuşturarak projelerin daha sistemli ve planlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlar. Her bir aşamanın doğru ve detaylı bir şekilde yönetilmesi, projenin bütçe, zaman ve kalite açısından başarılı olmasına katkıda bulunur. Proje danışmanlığı, başta planlama ve yönetim olmak üzere bir dizi önemli süreci içerir ve bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için vazgeçilmezdir.